(5 ვიდეო) ახლახანს იმერეთს თავს დამანგრეველი სეტყვა დაატყდა – განადგურებულია მოსავალი, დალეწილია მანქანები(5 ვიდეო) ახლახანს იმერეთს თავს დამანგრეველი სეტყვა დაატყდა – განადგურებულია მოსავალი, დალეწილია მანქანები

 

(5 ვიდეო) ახლახანს იმერეთს თავს დამანგრეველი სეტყვა დაატყდა – განადგურებულია მოსავალი, დალეწილია მანქანები(5 ვიდეო) ახლახანს იმერეთს თავს დამანგრეველი სეტყვა დაატყდა – განადგურებულია მოსავალი, დალეწილია მანქანები.